KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s.

Zodpovědnost, bezpečnost, kvalita

O nás

O nás

Společnost Kamenolom Brniště a.s., se sídlem v obci Brniště, je majitelem kamenolomu na vrchu Tlustec. Vlastníkem se stala v roce 2011.
Kamenolom Brniště je moderní těžařská společnost, která si zakládá na českém původu svých majitelů i kapitálu. Spolumajitel Jiří Čech se oblasti těžby věnuje již skoro 30 let, řadu důlních mechanismů dokonce vyvinul či zdokonalil.
Všude kde firma působí je vnímaná jako seriózní partner dbající řádně o své zaměstnance i o ochranu přírody. Spolupracujeme s ekology a snažíme se vždy po ukončení těžebních aktivit co nejlépe území navrátit veřejnosti k rekreačním i ochranářským účelům.

Těžba v prostoru kopce Tlustec nezmění siluetu kopce a naváže na již provedené práce. Je však na zcela jiné technické úrovni než v 70. letech, neznamená zátěž na okolní obce, neboť se neprovádí komorovými odstřely ale převážně mechanicko hydraulickým skrýváním. Z těžebního prostoru do úpravny a na nádraží se kámen dostává zakrytým pásovým dopravníkem a pokaždé když se kámen pohybuje tak je skrápěn, což výrazně snižuje i prašnost. Podle podmínek těžby 90% vytěženého materiálu odjede po železnici. Těžba na Tlustci nebyla nikdy ukončena, pouze pozastavena. Majitel lomu má k dispozici všechna potřebná povolení včetně závazné EIA a v průběhu tohoto roku požádá o souhlas Báňského úřadu. Těžba bude zahájena v roce 2022.

Tlustecký čedič má výborné vlastnosti z hlediska použití při stavbě železničních tratí. Zbylé frakce se používají jako podklad pro výstavbu či rekonstrukci silnic a dálnic a ve stavebnictví.
Kamenolom Brniště a.s. chce být dobrým sousedem a dobrým zaměstnavatelem. Vážíme si podpory, které se našemu záměru dostalo od občanů Brniště, Luhova a Velkého Grunova v referendu v červnu 2020.