KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s.

Zodpovědnost, bezpečnost, kvalita

Rekultivace a sanace vrchu Tlustec

O nás

Sanací se odstraní a napraví změny, ke kterým došlo při těžbě. Konkrétně například zmizí technika a stavby, které tam dodnes stojí z minulých dob. Zmírní se ostré srázy lomu tak, aby byl vrch bezpečný pro veřejnost a lidé se mohli v krajině volně pohybovat.

Na sanaci plynule naváže rekultivace. Už během těžby začne probíhat zalesňování oblasti výsevem a výsadbou místně příslušných dřevin. Dále se zde vytvoří mokřady, které pomohou zachovat a případně rozšířit populaci zdejších živočichů.